Grupo municipal dos socialistas de Santiago


O noso deputado de Santiago

GRUPO PARLAMENTARIO DO PSdeG-PSOE

Texto da pregunta relativa á parcela de Xoán XXIII

22/12/2014 Xosé Antonio Sánchez Bugallo, Raúl Fernández Fernández e Patricia Vilán
Lorenzo, deputados e deputada do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentaron ante a mesa do...

ROLDAS DE PRENSA

Bugallo asegura que Feijoo falta á verdade e desacredita á xuiza" no caso dos edís de Santiago, pois as dilixencias amosan que acordaron o pago do avogado de Varela

13/03/2014 "A diferenza é que na Xunta de Goberno de 2009 no Concello de Santiago da que fala o presidente da Xunta non se autorizaron pagos nin se presentou ningunha factura", afirma o deputado socialista

ROLDAS DE PRENSA

Os socialistas reclaman á Xunta que deixe sen validez a decisión de suprimir liñas do transporte metropolitano de Santiago

12/12/2013 O deputado Sánchez Bugallo esixe que se repoña na súa integridade o convenio subscrito cos concellos e que o Goberno galego renuncie a calquera modificación unilateral

ROLDAS DE PRENSA

Esixen a Feijóo medidas de pago aprazado que permitan ás empresas acceder ao solo industrial sen recorrer aos bancos

22/06/2013 Xosé A. Sánchez Bugallo rexeita o anuncio de Feijóo de reducir un 25% o valor das parcelas, porque, sen crédito bancario para este tipo de operacións, as empresas con necesidade de expansión ou os novos emprendedores non poden facer fronte ao prezo do...

ERE EN ACEGA

OS SOCIALISTAS ESIXEN A INTERVENCIÓN DA XUNTA NO ERE DA CONCESIONARIADA AP-53 PARA EVITAR A SUBSTITUCIÓN DO PERSOAL DAS CABINAS DE COBRO POR MÁQUINAS

14/06/2013 Xosé A. Sánchez Bugallo considera que a regulación non está xustificada desde o punto de vista económico e pon en valor o servizo dos operarios, que ademais do cobro, encárganse da resolución de moitas dificultades que xorden aos usuarios. O ERE...
filiate


PAZO DE RAXOI. Praza do Obradoiro. 15705 Santiago de Compostela. psoe@santiagodecompostela.org